Vervoer gevaarlijke- en ongevaarlijk stoffen in bulk

Van der Lee staat bekend om de zwarte en zilverkleurige tankwagens voor het transport van gevaarlijke stoffen (ADR). Met deze tankwagens vervoeren we alle mogelijke vloeibare chemicaliën in bulk. We beheren een grote vloot tankwagens met verschillende capaciteiten, inwendige coatings, vloeistofpompen, compressoren en vacuümcompressoren. Voor elk transport kiezen we de meest geschikte en veiligste oplossing.

Aanpak chemicaliëntransport

Elke dag gaan we de weg op met ladingen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Wij doen daarom geen enkele concessie wat betreft veiligheids- en voorzorgsmaatregelen. Aan zowel het materiaal als de medewerkers stellen we hoge eisen. Onze monteurs houden het materiaal in goede conditie, onze planners zorgen voor de juiste voorwaarden en onze chauffeurs voeren de transporten uit, waarbij het eigen Huishoudelijk Reglement als basis voor een goede uitvoering geldt.

Alle types chemicaliën

Van der Lee beschikt over het materiaal, vergunningen en de certificaten om de meeste chemicaliën te vervoeren. Zo hebben wij tankopleggers voor de meer bijzondere (gevaarlijke) stoffen, als zwaveldioxide en vloeibare zwavel. Wanneer nodig, realiseren we in samenwerking met opdrachtgevers custom-made tankopleggers.

 

Chemicaliën

Van der Lee staat bekend om de zwarte en zilverkleurige tankwagens voor het transport van gevaarlijke stoffen (ADR). Met deze tankwagens vervoeren we alle mogelijke vloeibare chemicaliën in bulk. We beheren een grote vloot tankwagens met verschillende capaciteiten, inwendige coatings, vloeistofpompen, compressoren en vacuümcompressoren. Voor elk transport kiezen we de meest geschikte en veiligste oplossing.

Aanpak chemicaliëntransport

Elke dag gaan we de weg op met ladingen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Wij doen daarom geen enkele concessie wat betreft veiligheids- en voorzorgsmaatregelen. Aan zowel het materiaal als de medewerkers stellen we hoge eisen. Onze monteurs houden het materiaal in goede conditie, onze planners zorgen voor de juiste voorwaarden en onze chauffeurs voeren de transporten uit, waarbij het eigen Huishoudelijk Reglement als basis voor een goede uitvoering geldt.

Alle types chemicaliën

Van der Lee beschikt over het materiaal, vergunningen en de certificaten om de meeste chemicaliën te vervoeren. Zo hebben wij tankopleggers voor de meer bijzondere (gevaarlijke) stoffen, als zwaveldioxide en vloeibare zwavel. Wanneer nodig, realiseren we in samenwerking met opdrachtgevers custom-made tankopleggers.

 
Van Der Lee Haagweg 125, 2612 CR Delft