mail disclaimer:

"This communication contains information from Internationaal Tansportbedrijf L. van der Lee en Zonen BV and is intended only for the use of the addressee(s) named above. This communication may be confidential and/or privileged.  Access to this electronic transmission by anyone other than the intended recipient(s) is unauthorised.  If you have received it in error please notify the sender immediately.  Please then delete the e-mail and do not disclose its contents to any person”.

 

Op onze dienstverlening zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Alle vervoer gebeurt volgens ♦het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) bij internationaal transport ♦dan wel de algemene vervoerscondities (AVC) bij nationaal transport, ♦dan wel aanvullend de algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg ♦dan wel aanvullend de algemene tankvervoercondities voor het vervoer van bulkgoederen over de weg ♦Kraanverhuur vindt plaats volgens de leveringsvoorwaarden verticaal transport opgesteld door de VVT. ♦Voor alle voorwaarden geldt de laatst gedeponeerde c.q. geldige versie.

 

 

Disclaimer Conditions

mail disclaimer:

"This communication contains information from Internationaal Tansportbedrijf L. van der Lee en Zonen BV and is intended only for the use of the addressee(s) named above. This communication may be confidential and/or privileged.  Access to this electronic transmission by anyone other than the intended recipient(s) is unauthorised.  If you have received it in error please notify the sender immediately.  Please then delete the e-mail and do not disclose its contents to any person”.

 

Op onze dienstverlening zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Alle vervoer gebeurt volgens ♦het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) bij internationaal transport ♦dan wel de algemene vervoerscondities (AVC) bij nationaal transport, ♦dan wel aanvullend de algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg ♦dan wel aanvullend de algemene tankvervoercondities voor het vervoer van bulkgoederen over de weg ♦Kraanverhuur vindt plaats volgens de leveringsvoorwaarden verticaal transport opgesteld door de VVT. ♦Voor alle voorwaarden geldt de laatst gedeponeerde c.q. geldige versie.

 

 
Van Der Lee Haagweg 125, 2612 CR Delft